St. John

Der findes ingen historiske byer på St. John, fordi øen er meget lille, og fordi plantageejerne har haft deres byhuse i Charlotte Amalie.
sktjohnDer er imidlertid to forter på øen. Dels det ruinøse Fortsberg, der først efter slaveoprøret i 1733 blev opført som helmuret fæstningsværk på en bjergtop ved Coral Bay, og dels det lille og stadig intakte Christiansfort, opført i 1775 og ombygget i 1825, som er beliggende i øens eneste større havn, Cruz Bay.
Samtidige landkort angiver, at der er udlagt grunde til en bybebyggelse, som der aldrig blev basis for at opføre. De senere bebyggelser ved Cruz Bay udgør i dag en diminutiv by helt uden historiske huse, idet alle tidlige bygninger er forsvundet ved jordskælv gennem tiden.

Kilde:
St. Thomas og St. Croix , Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag 2004, Thorkel Dahl og Kjeld de Fine Licht

Afsnit i dette kapitel

  • St.Thomas
  • St. Croix
  • St. John