Tidslinie

tidslinie1671    Dansk Vestindisk Gueneisk Kompagni Oprettes

1672    St. Thomas tages i besiddelse

1680    Fort Christian står færdigt og Iversen Dyppel rejser hjem

1700    Kompagniet giver overskud

1717    St. Jan tages i besiddelse

1733    St. Croix købes af Frankrig

1733    Slaveopstand på St. Jan

1755    Kongen overtager kolonien fra Kompagniet

1759    Slaveopstand forpurres på St. Croix

1760    Frederiksfort står færdigt i Frederiksted

1792    Import af slaver forbydes med 10 års horisont

1801    Øerne besættes af England i et år

1803    Forbudet træder i kraft

1807    Øerne besættes af England i 7 år

1832    England frigiver britiske slaver

1847    Danske slaver fødes som frie

1848    Danske slaver frigøres

1867    Første salgsforsøg

1878    Oprør blandt fattige landarbejdere

1902    Andet salgsforsøg

1917    USA køber Dansk Vestindien