Befolkning

Lille_pigeHvert år føres der statistik over levevilkårene for børn i USA. Systemet hedder ’Kids Count’ og er den mest opdaterede kilde til at vurdere forholdene i den enkelte stat eller koloni. Tallene viser, at forholdene på US Virgin Islands blev væsentligt forværret fra 2006 til 2007. Der findes ikke nyere, tilgængelige tal.
USA har en officiel fattigdomsgrænse. I 2007 var fattigdomsgrænsen for en familie på fire personer sat til en årsindkomst på 21.027 dollars, så 29% af øernes børnefamilier lever under grænsen. Og procentdelen stiger. Børn, der lever i fattigdom udgør 34%, hvilket er det dobbelte af USA.
Ydermere er antallet af enlige forældre 46% i mod USA’s gennemsnit på 19%. Især er der et stort antal børn, der lever med en enlige mor – 42%. Sammenlagt varetager enlige mødre 43,6% af alle familier, og 70% af de fattige børn lever med en enlig mor.
Der er generelt markant forskel på levevilkårene for sorte og hvide, men levevilkårene er ikke specificeret ud i disse kategorier.
Fattigdommen indebærer følge-problemer for børnene, idet f.eks flere børn fødes med for lav fødselsvægt og flere børn udsættes for vanrøgt og overgreb. Fattigdommen medfører også, at en større andel af de unge ikke gennemfører en almindelig skolegang, at arbejdsløsheden blandt unge stiger og skaber en stadig større gruppe af kriminelle børn og unge, ligesom fattigdom ligger til grund for det stigende antal unge mødre på 15 til 18 år.
Ifølge alle disse parametre er befolkningen på US Virgin Islands dårligt stillet sammenlignet med resten af USA.