Bevaring af bygningskulturen

Lokalregeringen har indført bevaringszoner i Charlotte Amalie, Christiansted og Frederiksted, så der er altså indført et system for godkendelse af nybyggeri og ændringer på eksisterende bygninger. Det er imidlertid umuligt at forhindre bygningernes forfald, da der hverken findes en lovgivning på området eller de midler, der ville kunne sikre en lovgivning for bevaring.

De prominente ejendomme i Charlotte Amalie omkring Government Hill bliver vedligeholdt, mens mange andre af lokalregeringens bygninger bare forfalder. I de senere år er flere dog blevet reddet – f.eks. den gamle, danske skole i Frederiksted og hovedbygningen på Sion Farm ved Christiansted.
National Park Service, der finansieres af Washington, ejer store dele af St. John og vedligeholder bevaringsværdige bygninger og ruiner. National Park Service ejer også de væsentligste bygninger omkring Fort Christiansværn i Christianssted.
Generelt er mængden af bevaringsværdige bygninger i på St. Thomas og St. Croix så stor, at man ikke kan modvirke forfaldet af både gadebillede og de landskabeligt beliggende bygninger. Ruiner, der blev skabt ved de omfattende ødelæggelser, som orkanerne Hugo i 1989 og Marilyn i 1991 medførte, ses stadig på både St. Thomas og St. Croix.
Byggeindustrien på US Virgin Islands lider tilmed under stor mangel på kvalificerede håndværkere, så de fleste byggeopgaver må løses ved at ansætte arbejdskraft fra Puerto Rico eller USA.
Uddannelsen af håndværkere består af et grundkursus på den lokale fagskole, men den egentlige uddannelse foregår ikke lokalt, på skole eller hos en håndværksmester. Elever skal til USA for at komme på en kvalificerende fagskole, og uddannelsen er ikke gratis.
Lige så oplagt det er at styrke bevaring af bygningskulturen til glæde for udvikling og turisme ved at uddanne unge inden for byggefagene, lige så vanskeligt er det at gennemføre en sådan uddannelse inden for det amerikanske uddannelsessystem.
I 6 år fandtes et pilotprojekt, Virgin Islands Danish Apprenticeship Program, til uddannelse af håndværkere i et samarbejde mellem Det danske fagskolesystem og US Virgin Islands myndigheder indenfor bygningsbevaring, men initiativet sluttede desværre i 2006.