Nogle udviklingsmuligheder

KrydstogtskibTurismen er et væsentligt erhverv på øerne. Der kommer 2.1 millioner turister til øerne om året med krydstogtskibe. De ankommer med skibet, hvor de også overnatter, og er der bare en enkelt dag. Dertil er der årligt 500.000 overnatninger på øernes hoteller, så muligheden for udvikling ligger i at få flere af den type turister der bliver i flere dage.

Inden for olieraffinaderi er der flere muligheder for at udnytte de store anlægs sideproduktioner. F.eks. er der potentialer inden for håndtering af affald, kraftvarme og afsaltning af havvand. Men ingen af disse udviklingsmuligheder er realiseret.
Inden for spiritusproduktion har der vist sig muligheder for at tiltrække flere produktioner udover den stedlige romproduktion. Således har lokalregeringen, ved at understøtter producenterne med prisgaranti på råvarerne, tiltrukket en stor spiritusproducent indenfor de seneste år.
Forholdene på de tre øer er også indbyrdes meget forskellige.
St. Thomas har fordel af at huse magtens repræsentation – centraladministrationen, og har samtidig de største turistindtægter.

St. John er for 60% ejet og beskyttet som naturreservat af National Park Service. Det øvrige areal fungerer primært som rige amerikaneres ferieparadis.

St. Croix har et stort turistpotentiale, foruden de hvide strande, i de smukke byer og landskaber med mange plantageruiner og den interessante historie.