Hovedbygningen

Sammenlignet med hovedbygninger på en europæisk herregård var plantagens ’Great House’ ikke stort. I den tidlige periode var planternes boliger bygget af tømmer, men set i forhold til de givne vilkår og planternes livsform, blev hovedbygningen med tiden både godt bygget, pyntelig, kølig og orkansikker. En del hovedbygninger udtrykker også en arkitektonisk ambition, og enkelte skiller sig ud som større, smukkere eller enestående i deres arkitektur. Perioden mest slående eksempel er nok hovedbygningen på plantagen Whim.

Typisk ville bygningen bestå af 7-9 fag med en dør i midtfaget og være placeret på en høj sokkel, som gav mulighed for en flot, svungen ankomsttrappe – ’welcoming arms’ – op til den skyggefulde, overdækkede loggia foran huset. De høje vinduer ville være forsynet med skodder og jalousier, hvor lys og udluftning kunne reguleres.

Indendørs var der mahogni møbler, lys i stormglas – såkaldte ’hurricanes’, og senge omhængt af net som beskyttelse mod moscitoer.
Køkkenet – ’cook house’ – bestod af en stor skorsten med åbent ildsted i et muret og altså næste brandsikkert hus, der lå afsides, så heden og brandfaren fra madlavningen blev holdt på afstand af planterfamiliens bolig.

Rundt om hovedbygningen var der også andre brugsbygninger som hestestald, vognport, lokum, dueslag og hønsehus samt pryd- og frugthaver. På nogle plantager fandtes også et hospital, hvor syge og sårede slaver kunne blive behandlet.
I dag ligger næsten alle plantagebygninger mere eller mindre i ruin. Men hovedbygningerne er ofte sat i stand og bliver beboet som villaer. På en del ejendomme bliver ruinerne holdt fri af bevoksning og ligger som skulpturer i en åben, parklignende have.