Lutheranske kirker på St. Croix

Den lutheranske kirke i Frederiksted udgør et godt eksempel på kirkearkitekturen på St. Croix. I dag hedder kirken Holy Trinity Lutheran Church. Den lille, fine kirkebygning stod færdig i 1788 efter en brand, der raserede den foregående trækirke, som var opført i 1766 på en højtliggende grund ved Frederiksteds østlige udkant, hvor også den gamle kirkegård er placeret.

Byen Frederiksted planlagdes i 1752, men blev først påbegyndt efter at kronen overtog kolonien i 1754. Ved den anledning blev det pålagt planterne at give slaverne lov til at praktisere den kristne tro, og andre forhold som ægteskab og dåb skulle give slaverne mulighed for et kristent liv. Samtidig blev planterne opfordret til at beskytte slavernes familiestruktur mod salg. Disse regler blev dog ikke håndhævet. Men efter forordningens vedtagelse udsendtes en lutheransk præst og ti missionærer for at styrke den lutheranske missionsvirksomhed. På Søbøtkers plantage, Høgensborg, og på Schimmelmanns, la Grange, blev slavernes kristenliv endog fremmet. Men Brødremenighederne nød større succes, og fik tilladelser til kirkebyggeri før de lutheranske menigheder.

Opførelsen af den lutheranske kirke trak ud, idet arbejdet påbegyndtes i 1783 men måtte stoppe på grund af manglende finansiering. Så selv denne lille kirke tog det 5 år at færdiggøre. Byggestilen er enkel senbarok, muret i flensborgsten og derefter pudset. Kirken har 7 fag med dør i midtfaget og har rundbuede vinduer med indfatninger og slutsten, over dørene runde er der stenindfattede vindueshuller. Dertil har bygningen kraftige skodder med smedejernsbeslag. I bygningens sydvendte gavl er der ligeledes en dør med adgang fra en stejl stentrappe, der begynder ved en smedejernslåge i muren omkring kirken.
Fra døren i kirkens østside fører et par trin ud til en lukket del af kirkegården, hvor der senere er opført et menighedshus. Fra døren i kirkens vestside fører en lang muret trappe – ligeledes i gule flensborgsten – hele vejen gennem den ældste del af kirkegården ud til den vestligste låge. Dette er et markant landskabeligt og havearkitektonisk træk, idet de lange og flade trappetrin aftegner skråningen og dermed understreger kirkens placering.
Ved den nordlige gavl blev der opført et klokketrån i midten af 1800tallet. Tårnet forstyrrer den ellers enkle arkitektur, men er godt proportioneret med gesimser og et tømret klokkespir.
Interiøret er enkelt med mørke, lakerede bænke og hvide vægge, og der er adgang til pulpituret fra en spindeltrappe.
Når kirken er i funktion er alle skodder og døre åbne og hjemlige, nordeuropæiske orgeltoner og sang lyder ud over den lille by.
I Christiansted, lige overfor fortet, findes den første lutheranske kirke – Steeple Building – fra 1753 opført i barokstil. Bygningen er i dag museum og ejes af National Park Service, der også ejer byens fort og den tidligere slavestation.
Den lutheranske kirke, som stadig er i funktion i dag, bærer navnet Lord God of Sabaoth og ligger i Kingstreet med tårnet mod gaden. Den var tidligere en hollandsk-reformert kirke opført ca 1740 i barokstil. Kirken er ombygget og tårnet er tilføjet efter 1830 i nyklassicistisk stil af den danske arkitekt Løvmand.

Kilder:
Mastering the Mission by Elizabeth Rezende 1990
St. Thomas og St. Croix , Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag 2004, Thorkel Dahl og Kjeld de Fine Licht.